SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065/015 | 2600 Vác, Géza király tér 8.

Intézmény logo

Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2023. nov. 10.


Igazgatóság

  Felvételi tájékoztató 2024-2025.

  Felvételi tájékoztató 2024-2025.

  Felvételi tájékoztató 2024-2025.

  Kedves Érdeklődő!

  Szeretnénk bemutatni iskolánk vezetésének koncepcióját és elképzeléseit az intézményünkben folyó munkáról. Egy diákcentrikus iskolát vezetünk, ahová a diákok szívesen járnak, mivel számos olyan lehetőséget kínálunk, ami a tanulás mellett jó szórakozást jelenthet számukra is. Jelentkezz hozzánk, folytasd tanulmányaidat intézményünk falai között! Olyan iskolába kerülhetsz, ahol gazdag, színes diákélet vár, s ahol megmutathatod miben vagy tehetséges, kiteljesedhetsz a nyelvekben, és mellette szakmát is szerezhetsz Vác történelmi belvárosának közepén, a gyönyörű Duna-korzó közvetlen közelében. Iskolánk államilag elismert nyelvvizsgának is otthont ad (LanguageCert), így lehetőség nyílik helyben nyelvvizsgát is szerezni.

  Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállakozási ügyviteli ügyintéző vagy turisztikai technikus válhat belőled! Számos középfokú és diplomás képzés, munkaterület épül az iskolánkban szerezhető szakmákra. Ezeknek a szakmáknak az anyagi megbecsültsége hosszú évek óta kiemelkedő.

  Gyere és tapasztald meg milyen „Közgázos” tanulónak lenni!

  Szeretettel várunk!

  Fördősné Rozmán Edina

  igazgató

   

  Általános tudnivalók iskolánkról

  Minden osztálytípusban és évfolyamon felzárkóztató és tehetséggondozó órákat kínálunk diákjainknak.

  A 11-13. évfolyamon felkészítő foglalkozások segítik a minél sikeresebb érettségi vizsgák követelményeinek teljesítését.

  A tanévet színes diákprogramok teszik változatossá. A 9. évfolyamra felvett tanulóink gólyatáborban ismerkednek meg iskolánkkal, ahol diáknap, kirándulás, vetélkedő és sok más rendezvény tarkítja a mindennapi életünket.

   

  A 2024/2025. tanévre meghirdetett érettségit és szakképesítést adó technikumi képzésünk tagozatkódjai

   

  7010-es kód: Gazdálkodás és menedzsment ágazat. 5 éves képzés, mely az érettségi vizsgával együtt pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítést nyújt. Nincs szóbeli felvételi angol nyelvből, de a nyelvi csoportokba sorolás szintfelmérő alapján történik a tanév elején. (Felvehető: 32 fő.)

  7021-es kód: Gazdálkodás és menedzsment ágazat. Angol idegen nyelvet haladó szinten tanuló 5 éves képzés, mely az érettségi vizsgával együtt vállalkozási ügyviteli ügyintéző ké-pesítést nyújt. A haladó szintű angol nyelvtudást szóbeli felvételi vizsgával + nyelvtani teszttel mérjük. (Felvehető: 16 fő.)

  7022-es kód: Turizmus-vendéglátás ágazat. Angol idegen nyelv haladó szintről, német nyelv kezdő szintről induló, turisztikai technikus szakképesítést nyújtó képzés. A haladó szintű angol nyelvtudást szóbeli felvételi vizsgával + nyelvtani teszttel mérjük. (Felvehető: 16 fő.)

  7030-as kód: Nyelvi előkészítővel indított két tanítási nyelvű (1+ 5 év) képzés- Turizmus-vendéglátás ágazat. Az 1 éves nyelvi előkészítő heti 14 óra angol nyelv (B1 szintről) + 4 óra német nyelv (kezdő szintről) oktatása után néhány szakmai tantárgy oktatása angol nyelven történik. Az érettségi vizsgával együtt turisztikai szervező szakmairányban, turisztikai technikus szakképesítést nyújt. Az angol nyelvtudást szóbeli felvételi vizsgával + nyelvtani teszttel mérjük.

  (Felvehető: 32 fő.)

   

  Felvételi eljárás a 9. évfolyamra jelentkezők esetén:

  Az iskolánkba jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgán matematika és magyar nyelv tantárgyakból. A 7021-es, 7022-es és 7030-as kódra jelentkezőknek angol nyelvből szóbeli vizsgát és egy írásbeli nyelvtani szintfelmérő tesztet is kell tenniük.

  A központi felvételi:

  2024. január 20. (szombat) 10 óra

  Pótfelvételi: 2024. január 30. (kedd) 14 óra

  A központi felvételi helyszíne: Vác, Géza király tér 8.

  Az angol nyelvi szóbeli felvételi vizsgák időpontja: 2024. március 4 - 2024. március 20.

  Helyszíne: iskolánk épülete.

  FIGYELEM!

  Az angol szóbeli felvételire és írásbeli nyelvtani tesztre a központi írásbeli felvételi eredménye alapján, külön hívjuk be a felvételizőket, az iskola honlapján közzétett beosztás szerint.

  A 7010-es kódra jelentkezők rangsorolása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján számolt pontszámok és a központi írásbeli vizsgán elért eredmény összeadott pontszámai alapján történik. A 7021-es, 7022-es és 7030-as kódra történő jelentkezés esetén a szóbeli vizsga (+ nyelvtani teszt) alkalmával elért eredmény is beleszámít az összpontszámba.

  A szóbeli vizsga részei:

  Bemelegítő kérdések
  Szövegolvasás nyelvtani- és szövegértést ellenőrző kérdésekkel
  Kötetlen társalgás (melynek témáját egy-egy kép adja meg).

  Témakörök:

  • Család, barátok, emberek leírása (külső-, belső tulajdonságok, ruhák és testrészek)
  • Napirend (hétköznap és hétvége)
  • Szabadidő (hobbik és sport)
  • Otthon (bemutatása, helyiségek és bútorzat)
  • Városi és vidéki élet
  • Vásárlás és ételek
  • Időjárás, évszakok
  • Utazás
  • Nyaralás
  • Iskola

   

  A következő nyelvtani szerkezetek ismerete és magabiztos használata ajánlott:

  Egyszerű és folyamatos jelen, egyszerű és folyamatos múlt, befejezett jelen;
  Egyszerű jövő és a „to be going to” szerkezet
  Az állító, kérdő és tagadó mondatok szerkezete

  Feltételes mód 1. és 2.
  Segédigék (can, could, must, should)
  Melléknevek és fokozásuk
  „There is/are” szerkezet
  Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
  Helyre és időre vonatkozó elöljárószavak
  Számok, megszámlálhatóság, többes szám

  A szövegértési feladathoz elengedhetetlen az alapvető nyelvtani terminológiák megértése, például: szófajok, igeidők stb.

  A felvételi eljáráson szerezhető pontok:

  7010-es kódszámon:

  Tanulmányi eredmény alapján 100 pont hozható, amely az alábbi tantárgyak 5., 6., 7. év végi és 8. év félévi jegyeinek összegéből adódik:

  • magyar irodalom
  • magyar nyelvtan
  • matematika
  • idegen nyelv
  • történelem

   

  A központi írásbeli vizsgán összesen 100 pont szerezhető (tantárgyanként 50 pont).

  A 7021-es, 7022-es és 7030-as kódszámon:

  Tanulmányi eredmény alapján 50 pont hozható (az előbbi kódszámnál felsorolt tantárgyak osztályzatainak összege felezve).

  A központi írásbeli vizsgán 100 pont szerezhető.

  Az angol nyelvi szóbeli alkalmával maximum 50 pont szerezhető.

  A szóbeli vizsga és a nyelvi szintfelmérő teszt célja a jelentkező idegen nyelvi kommunikációs készségének, szókincsének és nyelvtani tudásának felmérése.

  A vizsga részletes leírása és témakörei megtekinthetők az iskola honlapján.

  A felvételi eljárás során a maximálisan szerezhető pontszám 200 pont, a felsorolt eredményeken kívül egyéb pont nem szerezhető (például versenyeredményekért). A felvételi eljáráson való részvétel minden jelentkező számára kötelező.

  Azonos felvételi pontszám esetén a rangsorolás szempontjai:

  A 7010-es kódon elsősorban a központi matematika írásbeli vizsgán elért pontszám, másodsorban a magyar nyelvtan írásbeli vizsga pont-száma. A 7021-es kódon elsősorban a matematika írásbeli vizsga, másodsorban az angol nyelvi szóbeli felvételi vizsga (+ nyelvtani teszt) pontszáma.

  A 7022-es és 7030-as kódon elsősorban az angol nyelvi szóbeli felvételi vizsga (+ nyelvtani teszt) eredménye, másodsorban a magyar nyelvtan írásbeli vizsga pontszáma.

  Ösztöndíj már a 9. évfolyamtól jár (a minimálbér 5%-a havonta).

   

  ISKOLÁNK OM KÓDJA: 203065/015

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Felvételi tájékoztató kilencedikes szülőknek!

  Felvételi tájékoztató kilencedikes szülőknek!

  Beiratkozás és alkalmassági vizsgálat

  2024. máj. 9.


  Igazgatóság

  Végleges felvételi rangsor a 2024-2025-ös tanévre

  Végleges felvételi rangsor a 2024-2025-ös tanévre

  Kedves Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők! Iskolánkba felvett diákok névsora az alábbi linkeken olvasható!

  2024. ápr. 28.


  Igazgatóság

  Ideiglenes rangsor a 2024-2025-ös tanévre

  Ideiglenes rangsor a 2024-2025-ös tanévre

  Ideiglenes rangsor a 2024-2025-ös tanévre

  2024. márc. 20.


  Igazgatóság


  Partnereink

  SZC logo

  Váci Szakképzési Centrum


  Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum

  2600 Vác, Géza király tér 8.

  Telefon: +36 27 504 245

  E-mail: elsogeza.titkarsag@igk.hu

  OM azonosító: 203065/015


  2024Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum