SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065/015 | 2600 Vác, Géza király tér 8.

Intézmény logo

Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Technikumi és szakképző iskolai oktatás

Az általános iskolai tanulmányok befejeztével továbbtanulási lehetőségként választhatók a szakképző iskolák, illetve a technikumok.

A szakképző iskolában 3 éves képzésben vehetnek részt a szakmai oktatás e formáját választó fiatalok. Az első év végén a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek, ami átjárhatóságot biztosít az ágazaton belül más szakmák, és akár a technikumi képzés felé.

A technikumban 5 éves a képzés időtartama. Ebből az első 2 év az ágazati alapoktatás, amelyet a technikumban is alapvizsga zár.

A tanulóknak a jelentkezéskor tehát elég az ágazatot megjelölniük. A közös ágazati alapok megismerését követően kell csak eldönteniük, hogy mely konkrét szakmát szeretnék a szakképző iskolában 2, technikumban 3 éves szakirányú oktatás során elsajátítani. A szakirányú oktatás cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben megvalósuló duális szakmai oktatás keretében, vagy ilyen lehetőség hiányában az iskola tanműhelyében zajlik. 

Miért válasszam a szakképzést?

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból az oktatás érettségi vizsgával zárul. A technikumi tanulmányok végén letett szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek felel meg. A technikum elvégzése után tehát a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, valamint még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. Mindez lehetőséget nyújt a felsőoktatásban való továbbtanulásra is. A szakképző iskola a mesterembereket képzi. Annak, aki az iskolában szakmát szerzett, a ráépülő, specializáló szakmai képzéseknek köszönhetően számos lehetősége van a továbblépésre, szakmai ismereteinek magasabb szintre emelésére. Vagyis egy jó szakma ugyanúgy lehetséges karrierutat jelent, mint egy diploma. A jó szakembereket megbecsüli a társadalom. A szakirányú oktatás mind a szakképző iskolában, mind a technikumban elsődlegesen vállalati helyszínen, duális partnereknél valósul meg. Mivel a duális képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés alapján a tanulókat munkabér illeti meg, már tanulmányaik során rendszeres jövedelemhez juthatnak. A szakképző intézmények első szakmájukat tanuló diákjainak ösztöndíj jár, amelynek egy része egyösszegű pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre a szakmai vizsga sikeres teljesítését követően.

Minden iskolában más a képzés?

Az egyes iskolai, helyi szakmai programok az óraszámok és a struktúra tekintetében némileg eltérhetnek egymástól, de a szakmai oktatásnak minden esetben meg kell felelnie a Képzési és Kimeneteli Követelményekben meghatározott tartalmaknak. Az új szakképzési rendszerben a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel a szakmai vizsgára való felkészítésért. Az iskolák más és más duális partnerrel állnak kapcsolatban. Az iskola és a partner közötti megállapodás tartalmazza, hogy hány napot van a tanuló az iskolában és hány napot a duális partnernél. Az ágazati alapvizsgát követően a tanulók akár több időt tölthetnek a duális képzőhelyen, mint az iskolában. Technikumban az ötödik évfolyam már szinte csak a gyakorlatról szól.


Okleveles technikusképzés

A felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján folytatott, emelt szintű szakmai tudást biztosító képzés azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak ajánlott, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket. A tanulók a képzés megfelelő tanulmányi eredménnyel történt teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be az adott egyetem szakirányú képzésébe.


Szakmák

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment


Tovább

Turisztikai technikus

Turizmus-vendéglátás


Tovább

Nappali tagozatos oktatásunk 2020/2021-es tanévtől átalakult

TECHNIKUMI KÉPZÉS ÚJDONSÁGAI ÉS ELŐNYEI

A technikum 5 éves: 2 év ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit

  • Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Az idegennyelv kivételével matematikából, magyarból és történelemből 12. osztályban előrehozott érettségi vizsgát tesznek a tanulók.
  • A nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből.
  • Nem kell 5. érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.
  • A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.

Az 5 év elvégzése után egyszerre kapnak a diákok érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

Iskolánkban 2 ágazatot indítunk:

  • Gazdálkodás és menedzsment
  • Turizmus-vendéglátás

Nappali tagozaton évfolyamonként párhuzamosan három osztályban folyik az oktatás.

A 9. évfolyamon induló három osztály közül, az "A" osztályban a közismereti tantárgyak oktatása mellett gazdálkodás és menedzsment ágazat alaptantárgyaival ismerkednek a tanulók. Az angol nyelvet kezdő és haladó szinten tanulják.

A "B" osztályban az osztály egyik felében gazdálkodás és menedzsment ágazat alapozó tantárgyainak oktatása, valamint a másik felében turizmus-vendéglátás ágazat alapozó tantárgyak oktatása folyik, a közismereti tantárgyak mellett. Az angol nyelv oktatása haladó nyelvi szintű. Az utóbbi ágazat esetén a német nyelv oktatása is elkezdődik már a 9. évfolyamon.

A harmadik osztály (9.NY) a nyelvi előkészítő év után két tanítási nyelvű osztályként folytatja tanulmányait. A Turizmus-vendéglátás ágazat alapozó tantárgyai közül 3 szakmai tárgy oktatása angol nyelven folyik, az összes többi tantárgy magyarul. Itt a tanult idegen nyelvek közül, az angol nyelv tanulása már haladó szinten folyik, továbbá a német nyelv oktatása már a nyelvi előkészítő évben elkezdődik.

Esti tagozatos szakmai képzéseink:

Esti tagozaton az iskolánkon kívül megszerzett érettségivel rendelkező diákjaink számára Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül 2 éves pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést szervezünk.


Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum

2600 Vác, Géza király tér 8.

Telefon: +36 27 504 245

E-mail: elsogeza.titkarsag@igk.hu

OM azonosító: 203065/015


2024Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum