SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065/015 | 2600 Vác, Géza király tér 8.

Intézmény logo

Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Technikumi és szakképző iskolai oktatás

Az általános iskolai tanulmányok befejeztével továbbtanulási lehetőségként választhatók a szakképző iskolák, illetve a technikumok.

A szakképző iskolában 3 éves képzésben vehetnek részt a szakmai oktatás e formáját választó fiatalok. Az első év végén a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek, ami átjárhatóságot biztosít az ágazaton belül más szakmák, és akár a technikumi képzés felé.

A technikumban 5 éves a képzés időtartama. Ebből az első 2 év az ágazati alapoktatás, amelyet a technikumban is alapvizsga zár.

A tanulóknak a jelentkezéskor tehát elég az ágazatot megjelölniük. A közös ágazati alapok megismerését követően kell csak eldönteniük, hogy mely konkrét szakmát szeretnék a szakképző iskolában 2, technikumban 3 éves szakirányú oktatás során elsajátítani. A szakirányú oktatás cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben megvalósuló duális szakmai oktatás keretében, vagy ilyen lehetőség hiányában az iskola tanműhelyében zajlik. 

Miért válasszam a szakképzést?

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból az oktatás érettségi vizsgával zárul. A technikumi tanulmányok végén letett szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek felel meg. A technikum elvégzése után tehát a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, valamint még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. Mindez lehetőséget nyújt a felsőoktatásban való továbbtanulásra is. A szakképző iskola a mesterembereket képzi. Annak, aki az iskolában szakmát szerzett, a ráépülő, specializáló szakmai képzéseknek köszönhetően számos lehetősége van a továbblépésre, szakmai ismereteinek magasabb szintre emelésére. Vagyis egy jó szakma ugyanúgy lehetséges karrierutat jelent, mint egy diploma. A jó szakembereket megbecsüli a társadalom. A szakirányú oktatás mind a szakképző iskolában, mind a technikumban elsődlegesen vállalati helyszínen, duális partnereknél valósul meg. Mivel a duális képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés alapján a tanulókat munkabér illeti meg, már tanulmányaik során rendszeres jövedelemhez juthatnak. A szakképző intézmények első szakmájukat tanuló diákjainak ösztöndíj jár, amelynek egy része egyösszegű pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre a szakmai vizsga sikeres teljesítését követően.

Minden iskolában más a képzés?

Az egyes iskolai, helyi szakmai programok az óraszámok és a struktúra tekintetében némileg eltérhetnek egymástól, de a szakmai oktatásnak minden esetben meg kell felelnie a Képzési és Kimeneteli Követelményekben meghatározott tartalmaknak. Az új szakképzési rendszerben a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel a szakmai vizsgára való felkészítésért. Az iskolák más és más duális partnerrel állnak kapcsolatban. Az iskola és a partner közötti megállapodás tartalmazza, hogy hány napot van a tanuló az iskolában és hány napot a duális partnernél. Az ágazati alapvizsgát követően a tanulók akár több időt tölthetnek a duális képzőhelyen, mint az iskolában. Technikumban az ötödik évfolyam már szinte csak a gyakorlatról szól.


Okleveles technikusképzés

A felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján folytatott, emelt szintű szakmai tudást biztosító képzés azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak ajánlott, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket. A tanulók a képzés megfelelő tanulmányi eredménnyel történt teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be az adott egyetem szakirányú képzésébe.


Szakmák

Pénzügyi-számviteli ügyintéző illusztráció

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment


Turisztikai technikus illusztráció

Turisztikai technikus

Turizmus-vendéglátás


Nappali tagozatos oktatásunk 2020/2021-es tanévtől átalakult

TECHNIKUMI KÉPZÉS ÚJDONSÁGAI ÉS ELŐNYEI

A technikum 5 éves: 2 év ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit

 • Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Az idegennyelv kivételével matematikából, magyarból és történelemből 12. osztályban előrehozott érettségi vizsgát tesznek a tanulók.
 • A nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből.
 • Nem kell 5. érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.
 • A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.

Az 5 év elvégzése után egyszerre kapnak a diákok érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

Iskolánkban 2 ágazatot indítunk:

 • Gazdálkodás és menedzsment
 • Turizmus-vendéglátás

Nappali tagozaton évfolyamonként párhuzamosan három osztályban folyik az oktatás.

A 9. évfolyamon induló három osztály közül, az "A" osztályban a közismereti tantárgyak oktatása mellett gazdálkodás és menedzsment ágazat alaptantárgyaival ismerkednek a tanulók. Az angol nyelvet kezdő és haladó szinten tanulják.

A "B" osztályban az osztály egyik felében gazdálkodás és menedzsment ágazat alapozó tantárgyainak oktatása, valamint a másik felében turizmus-vendéglátás ágazat alapozó tantárgyak oktatása folyik, a közismereti tantárgyak mellett. Az angol nyelv oktatása haladó nyelvi szintű. Az utóbbi ágazat esetén a német nyelv oktatása is elkezdődik már a 9. évfolyamon.

A harmadik osztály (9.NY) a nyelvi előkészítő év után két tanítási nyelvű osztályként folytatja tanulmányait. A Turizmus-vendéglátás ágazat alapozó tantárgyai közül 3 szakmai tárgy oktatása angol nyelven folyik, az összes többi tantárgy magyarul. Itt a tanult idegen nyelvek közül, az angol nyelv tanulása már haladó szinten folyik, továbbá a német nyelv oktatása már a nyelvi előkészítő évben elkezdődik.

Esti tagozatos szakmai képzéseink:

Esti tagozaton az iskolánkon kívül megszerzett érettségivel rendelkező diákjaink számára Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül 2 éves pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést szervezünk.


Partnereink

 • LanguageCert International
 • Váci SZC
 • ERASMUS
 • RÉGI HONLAP
SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum

   2600 Vác, Géza király tér 8.

  • Telefon: +36 27 504 245

   E-mail: elsogeza.titkarsag@igk.hu

   OM azonosító: 203065/015


  2023Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum